Koude drukte over hittestress bij Defensie?

De afgelopen jaren werden er meer militairen onwel door hittestress bij oefeningen. Defensie neemt nu extra maatregelen. Maar de vraag blijft waarom men niet eerder heeft gehandeld. Wat zegt dat over de veiligheidscultuur in het leger?