Psychosociale arbeidsbelasting, dit moet je weten

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico's. Daarmee heeft het een belangrijk aandeel in de uitval van medewerkers. Maar wat verstaan we nu precies onder psychosociale arbeidsbelasting?