Nee tegen gedragscode ongewenste omgangsvormen

Staatssecretaris Van Ark van SZW vindt een Landelijke gedragscode ongewenste omgangsvormen voor organisaties in Nederland niet nodig. Wel wil zij werkgevers en werknemers handvatten bieden over hoe zij zelf een gedragscode kunnen opstellen.