Zo psychisch belastend zijn arbeidsconflicten

De arbeidsverhoudingen binnen een organisatie zijn een mogelijke bron van psychische overbelasting. In de huidige wet- en regelgeving over ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben arbeidsconflicten daarom een bijzondere plek.