Kwaliteitscontroleur spil in nieuw bouwtoezicht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw stelsel voor kwalitatief bouwtoezicht. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet bouwen veiliger maken. Want de toenemende complexiteit in de bouw maakt meer en beter toezicht noodzakelijk.