Ongewenste omgangsvormen te lijf met de RI&E

Op basis van de Arbowet moeten organisaties de risico's op ongewenst gedrag meenemen in de reguliere RI&E. Bedrijven moeten dus de oorzaken van ongewenste omgangsvormen identificeren en vervolgens aanpakken.