Chemelot stoot serieus meer lachgas uit dan gedacht

Een fabriek op het chemisch industrieterrein Chemelot in Limburg stoot al tientallen jaren grote hoeveelheden lachgas uit zonder dat dit werd gemeten. Lachgas is als broeikasgas 265 maal zo sterk als CO2.