Waarom moet de werkgever een arbobeleid voeren?

Een arbobeleid voeren is vanuit diverse invalshoeken gewenst: vanuit sociale motieven, economische motieven en juridische motieven