Risico's veel gebruikte stoffen in chemie onduidelijk

Het is niet duidelijk of veelgebruikte stoffen gevaar inhouden voor werknemers in de chemie en voor consumenten. Dat zou betekenen dat REACH niet goed werkt.