Branche-RIE is geen garantie voor succes

Niet de verplichte beschermende kleding dragen en het ontbreken van afschermingen en andere vereiste veiligheidsvoorzieningen. Het zijn allemaal overtredingen die de Inspectie SZW constateerde bij een aantal vleesverwerkers. En dat ondanks de aanwezigheid van een branche-RI&E.