Minder inspecties, meer effect

Dit inzetten van nadrukkelijker samenwerken sloot bijzonder goed aan op de ontwikkelingen in de politiek op het gebied van een terugtredende overheid, minder inspectielast met meer effect uit de inspecties. Na een verbeterprogramma in 2003 werd er vanaf 2006 een nieuwe projectorganisatie samengesteld: LAT (Landelijk Team) BRZO. Dit LAT ondersteunt bij samenwerkingsverbanden, biedt gezamenlijk ontwikkelde inspectie-instrumenten aan en zorgt voor landelijke coordinatie en informatievoorziening. Het team is proj ectmatig ingericht met een stuurgroep, een projectteam en projectondersteuning vanuit Senter Novem. De structuur is dus meer gestroomlijnd en geeft een betere invulling aan de uitvoering van het toezicht bij bedrijven. Is of wordt Nederland nu veiliger door toezicht?