In 25 jaar RIE van doel naar middel

Sinds 1 januari 1994 is het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht voor alle bedrijven met personeel. Staatssecretaris Van Ark benadrukte het recentelijk nog: 'De RI&E vormt de basis voor het waarborgen van gezond en veilig werken'. Wat is er in die 25 jaar RI&E ontwikkeld en hoe zetten we 'm in?