Wat doet de vertrouwenspersoon?

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Hij moet hiervoor een beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is daar onderdeel van. Wat doet een vertrouwenspersoon?