NEN 1414-1 ontruimingsplattegronden herzien

Er is een herziene norm NEN 1414-1 'Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten'. De NEN heeft de nieuwe norm onlangs herzien en inmiddels gepubliceerd.