Welke eisen stelt de Arbowet aan voorlichting en onderricht?

De Arbowet geeft in artikel 8 aan dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemers inzicht krijgen in de risico's die spelen bij het werk en in de maatregelen die deze risico's kunnen voorkomen of beperken. En verder?