De Inspectie SZW moet de namen bekendmaken van notoire arbo-overtreders.