ISO 31000 als referentiekader voor goed risicomanagement

Risicomanagement kan helpen bij het verbeteren van de prestaties van een organisatie. ISO 31000 is een richtlijn waarin kort de relevante onderdelen van risicomanagement staan beschreven.