Taakdelegatie: structurele oplossing of noodverband?

Vrijwel elke arbodienst(verlener) werkt met een vorm van taakdelegatie. Waarom heeft taakdelegatie in de bedrijfsgezondheidszorg zo'n hoge vlucht genomen? Wat zijn de randvoorwaarden? Is taakdelegatie wel de oplossing voor het structurele tekort aan bedrijfsartsen?