Arbeidsinspectie waarschuwt voor risico's hoge druk

Aanleiding voor het onderzoek was de ramp bij BP in Texas City in 2005, waarbij een ontploffing van een destillatiekolom 15 mensen het leven kostte. De Arbeidsinspectie heeft daarom in 2009 bij 58 bedrijven (zowel VNCI-leden als andere bedrijven) gekeken of zo'n ongeluk ook in Nederland kan gebeuren. Er is daarbij zowel onderzoek gedaan naar de kans op soortgelijke explosies als de impact hiervan op nabijgelegen gebouwen. Uit de rondgang bleek dat bij 2/3e van de bezochte bedrijven de risicovolle procesinstallatie voldoende beveiligd was tegen de gevolgen van overdruk en overvulling. Bij de overige bedrijven heeft de arbeidsinspectie verbeterpunten aangedragen of handhaving ingezet. Geen specifieke wetgeving