Veiligheidsregels voor de veiligheid? Think again

Het naleven van regels wordt vaak gezien als dé (of toch ten minste een belangrijke) manier om veiligheid te creëren. Maar jij en ik weten inmiddels dat naleving van veiligheidsregels alléén niet voldoende is om de werkvloer daadwerkelijk veilig te maken.