Wat moet de werkgever doen bij een arbeidsongeval?

In veel organisaties bestaan procedures die in het geval van een ongeval moeten worden gevolgd. Daarnaast geeft de Arbeidsomstandighedenwet voorschriften voor hoe de werkgever met ongevallen moet omgaan en wat hij aan welke autoriteiten moet melden.