Wanneer is bedrijfshulpverlening verplicht?

Een van de verplichtingen van de werkgever vanuit de Arbowet is dat hij moet zorgen voor doeltreffende maatregelen voor eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere aanwezigen.