Deze werkgever stelt de arbodienst aansprakelijk voor slecht werk bij verzuimbegeleiding

Een werkgever die een (gecertificeerde) arbodienst of een bedrijfsarts heeft ingeschakeld voor verzuimbegeleiding, mag er vanuit gaan dat het met de kwaliteit wel goed zit. Kan de werkgever de arbodienst of bedrijfsarts vervolgens aansprakelijk stellen als hij vindt dat die zijn werk niet goed heeft gedaan?