Bepaalt de toon het veiligheidsbeleid?

De RI&E heeft in 25 jaar tijd de naam gekregen van een verplicht nummer dat vooral focust op problemen. Dus zullen we het voortaan over een veiligheids(verbeter)plan hebben? Werken aan preventie op een positieve manier zou weleens kansrijker kunnen zijn dan boetes. De toon bepaalt immers de inhoud.