Licht letsel, minder boete – wel zo eerlijk

Een boete voor DHL na een overtreding van het Arbobesluit is terecht. De daarop volgende boetematigingen zijn dat ook. Maar toch ... het is wel een heel hoge boete voor relatief licht letsel. En dan is minder boete misschien wel zo eerlijk, toch?

In oktober 2015 pakken werknemers van DHL te Utrecht dozen op die zijn voorzien van barcodestickers. Zij doen dit met behulp van een rolcontainer. Op zeker moment klimt een medewerker in de container om een niet-gescande doos eruit halen. Bij het er weer uit klimmen loopt de man licht letsel op.

Boete daalt in stappen van 72.000 naar 27.000 euro

De rolcontainer staat niet op de rem staat en daardoor verliest hij zijn evenwicht. Tijdens zijn val breekt hij zijn linker pols, met een ziekenhuisopname tot gevolg. De staatssecretaris van SZW legt wegens overtreding van art. 7.4, derde lid Arbobesluit (deugdelijk arbeidsmiddel/ongewilde gebeurtenis) een boete op van 72.000 euro.

Die wordt na bezwaar met 25 procent verminderd tot 54.000 euro. Deze boetematiging is het gevolg van het feit dat DHL de nodige instructie had gegeven om de containers op de rem te zetten. In beroep verlaagt de rechtbank het bedrag tot 27.000 euro, omdat de boete ten onrechte wegens recidive is verdubbeld (ECLI:NL:RBOBR:2018:3072, AA 2018, 13).

> LEES OOK: Recidive of geen recidive, dat is de vraag

Overtreding een feit, boete en boetebedrag zijn correct

In hoger beroep van de werkgever oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als volgt. De werknemer is in de container geklommen om er een kartonnen doos uit te halen. Bij de werkplek waren toen nog geen hulpmiddelen, zoals een grijper, om dit te kunnen doen. Dat is pas later gerealiseerd.

Daarmee is terecht vastgesteld dat artikel 7.4, derde lid Arbobesluit is overtreden. Vermenigvuldiging van het boetebedrag met een factor vier is ook terecht, omdat sprake was van een arbeidsongeval met een gebroken pols. Als gevolg daarvan volgde ziekenhuisopname van de medewerker.

> LEES OOK: Sneller een arbo-boete en die pakt ook hoger uit

Afdeling ziet geen aanleiding voor verdere boetematiging

Op grond van adequate instructies is de boete met 25 procent gematigd. Maar het concrete gevaar stond niet beschreven in de RI&E, voorzieningen voor een veilige werkwijze ontbraken en er was ook geen feitelijk toezicht. DHL heeft dus aan drie van de vier matigingsgronden niet voldaan. Omdat de staatssecretaris al één matigingsgrond heeft toegepast, ziet de Afdeling – net als de rechtbank – geen aanleiding de boete verder te matigen.

> LEES OOK: Soms gaat de boete wél omlaag

Maar bijzondere omstandigheid: relatief licht letsel

Maar de Afdeling vindt wel dat de staatssecretaris onvoldoende gelet heeft op artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht. Volgens die bepaling is bij oplegging van een boete niet uitsluitend de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving van belang. Nee, er moet ook worden gekeken naar eventuele bijzondere omstandigheden.

Het gaat in deze zaak om een zeer korte ziekenhuisopname (een dag) in verband met een niet-blijvend, relatief licht letsel. De staatssecretaris had hierin aanleiding moeten zien de boete verder te matigen. Nu dat niet is gebeurd, ziet de Afdeling aanleiding de boete met 25 procent te matigen tot een bedrag van 20.250 euro.

Bron: Raad van State, 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1759
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Licht letsel, minder boete – wel zo eerlijk