Pak één probleem aan, los er twee op

Opname in een zorgorganisatie kan een neerwaartse spiraal veroorzaken met gezondheidsproblemen bij de cliënt. Het is aan de arbocoördinator om deskundigen en diverse kenniszuilen met elkaar te verbinden. Zo behaalt hij een dubbelslag: betere ergonomie in de zorgorganisatie en gezondheidswinst bij de cliënten.