Dit zijn de meest gemelde beroepsziekten

Bedrijfsartsen hebben in 2018 3.854 meldingen van beroepsziekten gedaan. Meest gemeld in de Nationale Beroepsziekteregistratie zijn psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Dit blijkt uit de 'Kerncijfers Beroepsziekten 2019' van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.