Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor schade?

Voor de werkgever geldt dat hij op grond van artikel 7:658 BW een zekere zorgplicht heeft voor zijn werknemers. Dit houdt in dat een werkgever redelijke maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. Maar welke zijn dit?