Burn-out? Richt je op de toekomst in plaats van op het verleden

Ons werk verandert snel. Digitalisering, automatisering en flexibilisering hebben veel impact. Maar ook de visie op psychische gezondheid is gekanteld. En daarmee de kijk op een effectieve begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan positieve gezondheid. Daarom hebben de bedrijfsartsen de richtlijn Psychische problemen aangepast. Richt je op de toekomst in plaats van op het verleden is het devies.