Inspectie SZW gaat strenger optreden

Dit heeft Inspecteur-generaal Jan van den Bos op een persbijeenkomst in Den Haag bekendgemaakt. Van den Bos gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op het Meerjarenplan 2013-2014 van de Inspectie, waarbij de focus ligt op het aanpakken van misstanden en notoire overtreders.