Boetes Arbeidstijdenwet aangepast

Onlangs is een aantal regels rond Arbeidstijden gewijzigd. Het gaat om nieuwe regels voor kinderarbeid en nachtarbeid. Daarnaast gaat het om de manier van handhaving door de Inspectie SZW en een aanpassing van het begrip ‘week’. Dit alles is vastgelegd in de gewijzigde Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet. Waarom deze aanpassing?