Zes denkfouten die wij nogal eens maken - verslag Landelijk Arbocongres 2019

Arbodeskundigen zijn aanpakkers en willen een probleem graag oplossen. Maar de werking van het menselijke brein kan hen daarbij om de tuin leiden. Hoe werkt onze hersenen eigenlijk? Welke denkfouten maken we en wat is de remedie? Dat werd duidelijk tijdens het Landelijk Arbocongres.