Kan een werknemer of derde ook aansprakelijk worden gesteld?

het korte antwoord: Ja, ook een werknemer kan aansprakelijk worden gesteld als hij een ander schade berokkent.