Wat u zeker wilt leren over certificeren

Het is ondoenlijk voor een overheid om zelf alles te certificeren. In de arbosector mogen zogeheten Conformiteitsbeoordelingsinstanties of CBI's daarom namens Inspectie SZW processen, producten en personen goed- of afkeuren. Hoe werkt dat? En wie certificeert die CBI's?