Grenswaarde voor langdurig zitten in zicht?

In de nieuwe Beweegrichtlijnen van augustus 2017 besteedde de Gezondheidsraad voor het eerst aandacht aan de gezondheidsrisico's van langdurig zitten. Hard nodig, want studies hebben steeds duidelijker gemaakt hoe groot de gezondheidsrisico's van langdurig zitten zijn. Maar de richtlijn biedt weinig handvatten voor de praktijk.