Aanpak van mens, organisatie en techniek

Het vak naar een hoger plan tillen doet Van der Weide door zich sterk te maken vroeg bij projecten betrokken te raken. Bijvoorbeeld bij de invoering van een nieuw Europees treinbeveiligingssysteem. Zijn bureau ontwierp de mensmachine-interface voor het EU-systeem dat inmiddels 'draait' op de HSL-lijn en de Betuweroute. Kern is dat risico's als het door rood licht rijden bij een snelheid onder de veertig kilometer per uur opgeheven zijn. Toch adviseerde zijn bureau wel om belangrijke beslissingen bij de machinist te laten om het werk zinvol te houden en de werknemer alert. "Mijn voorganger professor Rookmaaker heeft ervoor gezorgd dat we betrokken raakten bij dit Europese project. Hij liep in een fietsenhok aan tegen iemand die er mee bezig was. Zo is het balletje gaan rollen. Managers zitten niet te wachten op nog een partij bij een project. Terwijl ergonomen prestaties bevorderen en bij cruciale beslissingen aan de voorkant van een project het bedrijfsdoel dienen."