Plaspauzes, moeten ze nu zo nodig?

Wel of niet genoeg tijd voor plaspauzes? De ondernemingsraad vindt van niet, de werkgever vindt van wel. Omdat de OR instemmingsrecht heeft en nee zegt, legt de werkgever de nieuwe werktijdenregeling voor aan de kantonrechter. Wat zegt de kantonrechter ervan?