Nieuwe Machinerichtlijn

Sinds 1995 is het voor een machinefabrikant verplicht om het ontwerp van machines te onderwerpen aan een risicobeoordeling en een toets aan de fundamentele eisen van de Machinerichtlijn (98/37/ EG). Uit de praktijk gedurende het B,S jaar bestaan van de Richtlijn, kan voorzichtig worden geschat dat circa 90 procent van de op de markt gebrachte machines niet geheel voldoet aan de gestelde eisen in de Richtlijn. Gelukkig zijn de meeste afwijkingen niet zodanig dat ze een gevaar inhouden voor de veiligheid en gezondheid van de gebruiker van de machine. De meest voorkomende fouten zijn het onterecht leveren van de fabrikantenverklaring IIB en de gebruikershandleiding in een verkeerde taal.