Arbo als exportproduct

De voorzitter van de werkgeversfederatie en de staatssecretaris voor Arbeid openden het seminar. Beide heren hebben het belang van goede wetgeving en adequate ondersteuning van het bedrijfsleven op dit punt scherp voor ogen: sociale rust, preventie en reductie van kosten. Maar zij realiseren zich ook dat als Moldavie op de Europese markt wil opereren, afnemers eisen zullen gaan stellen op het vlak van veiligheid en gezondheid.