Leg wijzigingen aan machines goed vast

Bij machineveiligheid spelen verschillende aspecten een rol. In dit artikel komen 2 van die aspecten aan bod. Als eerste het belang van veiligheidsdocumentatie. En daarnaast wat volgens de machinerichtlijn 'substantiële wijzigingen' zijn aan een machine.