Geldt de Arbowet ook voor thuiswerkers?

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Met die regels en voorwaarden kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat zegt de Arbowet eigenlijk over thuiswerkers? Thuiswerkers en de Arbowet, zo zit het.