Hier werken de meeste beurse appels

Nee, dit bericht gaat niet over medewerkers met een arbeidshandicap of een 'vlekje', zoals dat eufemistisch heet. En de beurse appels verwijzen ook niet naar de slechte kwaliteit van werkfruit. Waarover gaat het dan wel?