Goed werkgeverschap in 2020

Goed werkgeverschap is een breed begrip. In het arbeidsrecht speelt het een belangrijke rol en er is dan ook veel jurisprudentie over. De wet verplicht bedrijven om zich als 'goed werkgever' te gedragen. Gebeurt dat niet, dan kan een werknemer hem daarop aanspreken.