Takkenklus op ladder eindigt in forse boete

Verkeerd gebruik van ladders leidt regelmatig tot ernstige arbeidsongevallen. Dat blijkt ook bij deze val van een ladder bij werken op hoogte.