Arbeidsgerelateerd, arbocuratief: wie neemt écht initiatief?

Weet u nog waarom arbeidsgerelateerde zorg zo heet? Minister Asscher van SZW kwam ermee in juli 2013: ook andere medici dan bedrijfsartsen hebben een rol te spelen bij de gezondheid van werkenden.