Controle op drank en drugs gaat vóór privacy

Drank en drugs horen niet thuis op de werkvloer. En al helemaal niet in bedrijven waar een groot risico is op ernstige ongevallen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil bedrijven die onder het Besluit risico zware ongevallen (Brzo) vallen daarom de mogelijkheid geven om werknemers te testen op gebruik van drank en drugs.