Arseen in de urine, altijd een alarmsignaal?

Gevaarlijke stoffen op de werkvloer kunnen de gemoederen flink bezighouden. Er komen dan ook veel vragen over dit onderwerp voorbij in de praktijk van een arbeidshygiënist. Een praktijkcase over arseen in de urine van een werknemer.