In 10 stappen naar een PMO Gevaarlijke Stoffen

Blootstelling aan potentieel gevaarlijke stoffen komt in Nederland op veel werkplekken voor. Die blootstelling kan de gezondheid schaden. Daarom is een PMO Gevaarlijke Stoffen van groot belang. Dit is een belangrijk, maar nog te weinig toegepast instrument. Een pragmatische aanpak in 10 stappen kan hier verandering in brengen.