Meerjarenplan voor meer en betere RI&E's

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) binnen bedrijven moet beter, vindt de overheid. Daarom is er een meerjarenplan opgesteld om dit te bereiken: het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023.