Er zijn nieuwe grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen

Met ingang van 17 januari 2020 is de Arbowetgeving aangepast om te voldoen aan een Europese richtlijn die werknemers beoogt te beschermen tegen kankerverwekkende stoffen.